אוקי מכיוון שהרבה אנשים מבקשים עזרה בבנית שרת או שהקבצים מהמדריך אחר אינם עובדים החלטתי לתרגם את המדריך הזה.
חובה ליקרוא את כל המדריך כולל ה: Ascent.Conf , Logon.Conf , Realms.Conf ! אחרת לא יעבוד לכם כלום.

קודם כל צריך את הקבצים הבאים:
MySQL 5.0.41 Essenitals
SQLyog Comunity 6.07
Ascent Rev.1429
מסד נתונים NCDB V0.1
מסד נתונים Accounts

לינקים נוספים:
מירור 1 ל NCDB
מירור 2 ל NCDB


חלץ את קבצי Ascent לתיקייה רצויה, כל הקבצים כולל ה-DBC כבר בהורדה של הקבצי שרת.

התקנת MySQL 5.0.41 Essentials

1) פתח את MySQL ולחץ עלNext
2) תבחר "Typical" ולחץ עלNext
3) לחץ עלInstall
4) אחרי ההתקנה, לחץ פעמיים על Next עד שמופיע החלון האחרון של ההתקנה.
5) תסמן את הפונקציה Configure the MySQL Server Now ולחץ על Finish
6) עכשו תלחץ על Next
7) תבחר ב Standard Configuration ולחץ על Next
8) תסמן את Install As Windows Service ואת Launch the MySQL Service automatically ואז לחץ על Next
9) סמן את Modify Security Settings ומלא את שתי התאים של הסיסמא של המשתמש ROOT ולחץ על Next
10) לחץ על Execute
11) בדוק אם הכל הלך תקין ולחץ על Finish

התקנת SQLyog 6.07

1) הפעלך את SQLyog Comunity 6.07 Installer ולחץ על Next
2) תסמן את I accept the terms in the License Agreement ולחץ על Next
3) תבחר את האפשרויות המעודפות עליך ולחץ על Next
4) תבחר תיקייה אליה יותקן ה SQLyog ולחץ על Install
5) המתן עד שההתקנה תסתיים בהצלחה ואז לחץ על Next
6) סמן את Run SQLyog Comunity 6.07 ולחץ על Finish
7) לחץ על Continue
8) לחץ על New, תכתוב את השם הרצוי ולחץ OK
9) תמלא את הסיסמא בתא (הסיסמא מסעיף 9 ב MySQL) ולחץ על Connect
10) לחץ כפתור ימני בעכבר על root@localhost ואז על Create DataBase
11) תרשום ascent ולחץ על Create
12) לחץ על ascent קלילק ימני ותבחר ב Restore From SQL Dump
13) תלחץ על Browes (
תמונה) ותבחר את המסד נתונים בשם NCDB V0.1 ותלחץ Execute
14) אחרי שהוא מסיים לפתוח את המסד נתונים תלחצו על Close
15) לחצו על Refresh Object Browser (
תמונה) סיימתם אם המסד NCDB V0.1
16) יצירת מסד הנתונים למשתמשים, תעשו את אותו הדבר כמו בסעיפים: 10,11,12,13 רק במקום לרשום ascent תרשום ascentlogon רק המסד שצריך לפתוח הוא Accounts
17) רישום אנשים לשרת
(תמונה) , כמו שאתם רואים בתמונה רשום איפה ומה לרשום אחרי שרשמתם את המשתמש יש לילחוץ על הדיסקט המסומן. דרגות ניהול: AZ = Admin || 3 = GM יש לרשום את המספר 8 בסוף כמו בתמונה !

עריכת ה Configs

Ascent.Confg

#######################################################################
# Ascent Configuration File
# Last updated at revision 1457 by Burlex
#######################################################################

/********************************************************************************
 * How to use this config file:                         *
 * Config files are in a block->variable->setting format.            *
 * A < signifies the opening of a block, the block name is expected after that. *
 * After the block name, a space and then the settings sperated by = / ' '.   *
 *                                       *
 * e.g.                                     *
 * <block setting="0" someval = "1">                      *
 *                                       *
 * Comments can be in C format, e.g. /* some stuff */, with a // at the start  *
 * of the line, or in shell format (#).                     *
 ********************************************************************************/

#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# Database Section
#
#  Database.Host   - The hostname that the database is located on
#  Database.Username - The username used for the mysql connection
#  Database.Password - The password used for the mysql connection
#  Database.Name   - The database name
#  Database.Port   - Port that MySQL listens on. Usually 3306.
#  Database.Type   - Client to use. 1 = MySQL, 2 = PostgreSQL, 3 = Oracle 10g
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<WorldDatabase Hostname = "localhost" Username = "root" Password = "סיסמא" Name = "ascent" Port = "3306" Type = "1">
<CharacterDatabase Hostname = "localhost" Username = "root" Password = "סיסמא" Name = "ascentlogon" Port = "3306" Type = "1">


#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# Listen Config
#
#  Host
#    This is the address that the server will listen on.
#    To listen on all addresses, set it to 0.0.0.0
#    Default: 127.0.0.1 (localhost)
#
#  WorldServerPort
#    This is the port that the world server listens on.
#    It has to be the same as what is specified in the
#    realms table in the LogonDatabase.
#    Default: 8129
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<Listen Host = "0.0.0.0"
    WorldServerPort = "8129">


#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# Log Level Setup
#
#  Console Logging Level
#    This directive controls how much output the server will
#    display in it's console. Set to 0 for none, or -1 to disable.
#    -1 = Disabled; 0 = Minimum; 1 = Error; 2 = Detail; 3 = Full/Debug
#    Default: 3
#
#  World server packet logging feature
#    If this directive is turned on, a file called `world.log`
#    will be created in the server's directory and all packets
#    sent and received by clients will be dumped here in bfg
#    format.
#    Default: 0
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<LogLevel Screen="0" File="-1" World="0">


#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# Server Settings
#
#  PlayerLimit
#    This directive controls the amount of sessions that will be
#    accepted by the server before it starts to add people to
#    the server queue.
#    Default: 100
#
#  PlrUpdateDistance
#    This directive controls the distance (internal yards) that the player can "see" up to
#    and receieve updates for. For smaller servers, you can probably increase this number.
#    Increasing this number will also increase the servers bandwidth consumption and CPU usage.
#    Default: 80
#
#  Motd
#    This message will be displayed by the server in the chat
#    box every time any user logs on. Colors can be used in the
#    standard WoW format.
#    Default: "No MOTD specified
#
#  Send Build On Join
#    This directive controls whether the server's internal revision
#    will be sent to clients upon entering the world. Use it to help
#    testers report bugs.
#
#  Send Stats On Join
#    This directive controls whether the server will send the online player
#    count to a cilent when it enters the world.
#
#  Breathing Setup
#    If the breathing code is causing problems or you want to run a fun server, you can disable
#    water checks by enabling this directive.
#    Default: 1
#
#  Speedhack detection
#    If this directive is turned on, speedhack detection will be activated and speedhackers
#    will be warned / kicked.
#    Default: 0
#
#  Level Cap
#    This variable controls the level that stats will be generated up to internally.
#    Beyond this level players can still see a higher level visually but their stats won't
#    increase beyond this point.
#    Default: 60
#
#  Expansion 1 Level Cap
#    This variable does the same thing as Level Cap above, except it applies to those who
#    have the first expansion: The Burning Crusade.
#    Default: 70
#
#  Seperate Channels Control
#    This directive controls whether horde and alliance chats will be seperated across channels.
#    Set to 1 for blizzlike seperated channels, or 0 to allow horde/alliance to speak to each other
#    across channels.
#    Default: 0
#
#  Compression Threshold
#    This directive controls the limit when update packets will be compressed using deflate.
#    For lower-bandwidth servers use a lower value at the cost of cpu time.
#    Default: 1000
#
#  Queue Update Rate
#    This directive controls how many milliseconds (ms) between the updates
#    that the queued players receieve telling them their position in the queue.
#    Default: 5000 (5 seconds).
#
#  Kick AFK Players
#    Time in milliseconds (ms) that a player will be kicked after they go afk.
#    Default: 0 (disabled)
#
#  Connection Timeout
#    This directive specifies the amount of seconds that the client will be disconnected
#    after if no ping packet is sent. It is advised to leave it at the default.
#    Default: 180
#
#  Realm Type
#    This is the realm type that will be used by the server to handle world pvp.
#    Default: 0 (pve)(RPPVE)
#    Other values: 1(pvp)(RPPVP)
#
#  AdjustPriority
#    Set the server to high process priority?
#    Default: 0
#
#  RequireAllSignatures
#    This directive controls whether the full 10 signatures will be required in order
#    to turn in a petition. Smaller servers would be better off having it turned off.
#    Default: off
#
#  ShowGMInWhoList
#    This directive controls whether GM's will be shown in player's who lists or not.
#    Default: on
#
#  MapUnloadTime
#    This directive controls whether to unload map cells after an idle period of <x> seconds.
#    Use on smaller servers or servers that are memory-limited. The server without cell unloading
#    can use over 1.2GB memory with all creatures loaded.
#    Default: 0
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<Server PlayerLimit = "100"
    PlrUpdateDistance = "80"
    Motd = "No MOTD specified."    
    SendBuildOnJoin = "1"
    SendStatsOnJoin = "1"
    EnableBreathing = "1"
    SpeedhackProtection = "0"
    LevelCap = "60"
    Expansion1LevelCap = "70"
    SeperateChatChannels = "0"
    CompressionThreshold = "1000"
    QueueUpdateInterval = "5000"
    KickAFKPlayers = "0"
    ConnectionTimeout = "180"
    RealmType = "1"
    AdjustPriority = "0"
    RequireAllSignatures = "0"
  ShowGMInWhoList = "1"
    MapUnloadTime="0">


#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# Die Directive
#
#  If this triggers it means you didn't read your config file!
#  Just comment it or remove it when you've read this.
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<die msg="I am a newb who didn't even read half my config file!"> \\ חובה לימחוק !


#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# Power regeneration multiplier setup
#
#  These directives set up the multiplier in which regen values will be
#  multiplied by every 2 seconds.
#  Powers:
#    Power1 = Mana, Power2 = Rage, Power3 = Energy
#  
#  Reputation:
#    Kill = Rep gained on kill, Quest = rep gained from quests
#
#  Honor:
#    Honor = multiplier used to calculate honor per-kill.
#
#  PvP:
#    PvPTimer = in ms, the timeout for pvp after turning it off. default: 5mins (300000)
#
#  XP:
#    The xp that a player receives from killing a creature will be multiplied
#    by this value in order to get his xp gain.
#
#  RestXP:
#    Value is the amount of rest XP a player will recieve per minute of rest time.
#
#  Drop(Color):
#    These values will be multiplied by the drop percentages of the items for creatures
#    to determine which items to drop. All default to 1.
#    To allow you better control of drops, separate multipliers have been created for items
#    of each quality group.
#
#  DropMoney:
#    This value will be multiplied by any gold looted and pickpocketed
#
#  Save:
#    Value in milliseconds (ms) that will be between player autosaves.
#    Default: 300000 (5 minutes)
#
#  SkillChance:
#    The chance that you have to level up a skill in melee or a profession is multiplied
#    by this value.
#    Default: 1
#
#  SkillRate:
#    The amount of "levels" your skill goes up each time you gain a level is multiplied
#    by this value.
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<Rates Health="1"
    Power1="1"
    Power2="1"
    Power3="1"
    QuestReputation="1"
    KillReputation="1"
    Honor="1"
    PvPTimer="300000"
    Compression="1"
    XP="1"
    QuestXP="1"
    RestXP="1"
    DropGrey="1"
    DropWhite="1"
    DropGreen="1"
    DropBlue="1"
    DropPurple="1"
    DropOrange="1"
    DropArtifact="1"
    DropMoney="1"
    Save="300000"
    SkillChance="1"
    SkillRate="1">


#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# GM Client Channel
#
#  This should be set to 'gm_sync_channel' for the My_Master addon to work.
#
#  Default: gm_sync_channel
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<GMClient ReqGmClient = "0" GmClientChannel = "gm_sync_channel">


#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# Terrain Configuration
#
#  Set the path to the map_xx.bin files and whether unloading should be enabled
#  for the main world maps here. Unloading the main world maps when they go idle
#  can save a great amount of memory if the cells aren't being activated/idled
#  often. Instance/Non-main maps will not be unloaded ever.
#
#  Default:
#   MapPath = "maps"
#   UnloadMaps = 1
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<Terrain MapPath = "maps" UnloadMaps = "1">


#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# Log Settings
#
#  Cheaters:
#    This directive sets up the cheater logging file, if turned on any
#    cheat / packet exploit / speedhack attempts will be logged here.
#
#  GMCommands:
#    These two directives set up the GM command logging fie. If turned on,
#    most gm commands will be logged for this file for abuse investigation, etc.
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<Log Cheaters="0" GMCommands="0">


#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# Mail System Setup
#
#  These directives control the limits and behaviour of the ingame mail system.
#  All options must have Mail prefixed before them.
# 
#  ReloadDelay        
#    Controls the delay at which the database is "refreshed". Use it if you're
#    inserting mail from an external source, such as a web-based interface.
#    0 turns it off.
#    Default: 0
#
#  DisablePostageCostsForGM
#    Enables/disables the postage costs for GM's. DisablePostageCosts overrides this.
#    Default: 1
#
#  DisablePostageCosts
#    Disables postage costs for all players.
#    Default: 0
#
#  DisablePostageDelayItems
#    Disables the one hour wait time when sending mail with items attached.
#    Default: 1
#
#  DisableMessageExpiry
#    Turns off the 30 day / 3 day after read message expiry time.
#    WARNING: A mailbox still cannot show more than 50 items at once
#    (stupid limitation in client).
#    Default: 0
#
#  EnableInterfactionMail
#    Removes the faction limitation for sending mail messages. Applies to all players.
#    Default: 1
#
#  EnableInterfactionMailForGM
#    Removes the faction limitation for sending mail messages, but only applies
#    to GM's. EnableInterfactionMail overrides this.
#    Default: 1
# 
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<Mail ReloadDelay="0"
   DisablePostageCostsForGM="1"
   DisablePostageCosts="0"
   DisablePostageDelayItems="1"
   DisableMessageExpiry="0"
   EnableInterfactionMail="1"
   EnableInterfactionMailForGM="1">


#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# Status Dumper Config
#
#    These directives set up the status dumper plugin. Filename is an
#    absolute or relative path to the server binary. Interval is the
#    time that the stats will be dumped to xml.
#    Default: stats.xml / 120000 (2 minutes)
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<StatDumper FileName = "stats.xml" Interval = "120000">


#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# Startup Options
#
#  Preloading
#    This directive controls whether the entire world will be spawned at server
#    startup or on demand. It is advised to leave it disabled unless you are a
#    developer doing testing.
#    Default: off
#
#  Background Loot Loading
#    This directive controls whether loot will be loaded progressively during
#    startup or in the background in a seperate thread. Turning it on will
#    result in much faster startup times.
#    Default: on
#
#  Multithreaded Startup
#    This controls whether the server will spawn multiple worker threads to
#    use for loading the database and starting the server. Turning it on
#    increases the speed at which it starts up for each additional cpu in your
#    computer.
#    Default: on
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<Startup Preloading = "0"
     BackgroundLootLoading = "1"
     EnableMultithreadedLoading = "1">

#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# Flood Protection Setup
#
#  Lines
#    This is the number of "messages" or lines that it will allow before stopping messages from
#    being sent. This counter is reset every "Seconds" seconds.
#    Default: 0 (disabled)
#
#  Seconds
#    This is the number of seconds inbetween the Line counter being reset.
#    Default: 0 (disabled)
#
#  SendMessage
#    If this is enabled, a "Your message has triggered serverside flood protection. You can speak again in %u seconds."
#    message will be sent upon flood triggering.
#    Default: 0
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<FloodProtection Lines = "0" Seconds = "0" SendMessage = "0">


#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# LogonServer Setup
#
#  DisablePings 
#    This directive controls whether pings will be sent to the logonserver to check
#    if the connection is still "alive". Expect problems if it is disabled.
#    Default: 0
#
#  RemotePassword
#    This directive controls the password used to authenticate with the logonserver.
#    It must be the same between the two configs. If it is not, your server will
#    not register.
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<LogonServer DisablePings = "0"
       RemotePassword = "סיסמא שאתם קובעים, חייבת ליהות שונה מהמסד נתונים">


#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# AntiHack Setup
#
#  Teleport 
#    This directive controls anti-teleport hack checks will be enabled or not.
#    Default: 1
#
#  Speed
#    This directive controls anti-speed hack checks will be performed on player movement or not.
#    Default: 1
#
#  FallDamage
#    This directive controls anti-fall damage hack checks will be performed on player movement or not.
#    Default: 1
#
#  Flying
#    This directive controls whether flight hacks will be performed on players or not.
#    Default: 1
#
#  DisableOnGM
#    This directive controls hack checks will be disabled for GM's or not.
#    Default: 0
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<AntiHack Teleport="1"
     Speed="1"
     FallDamage="1"
     Flying="1"
     DisableOnGM="0">


#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# Die Directive
#
#  If this triggers it means you didn't read your config file!
#  Just comment it or remove it when you've read this.
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<die2 msg="I read nearly all my config file, but not the whole thing!"> \\ חובה לימחוק

את שתי השורות הבאות חובה לימחוק מהקובץ Ascent.Conf:

<die msg="I am a newb who didn't even read half my config file!">
<die2 msg="I read nearly all my config file, but not the whole thing!">

את השורה הזאתי:

<LogonServer DisablePings = "0"
       RemotePassword = "הסיסמא שתקבעו חייבת ליהיות שונה מהמסד נתונים">

חובה להתאים לשורה הזאתי מהקובץ Logon.Conf:

<LogonServer RemotePassword = "הסיסמא שתקבעו חייבת ליהיות שונה מהמסד נתונים">

Logon.Conf

#######################################################################
# Ascent Realms Configuration File
# Last updated at revision 446 by Burlex
#######################################################################

/********************************************************************************
 * How to use this config file:                         *
 * Config files are in a block->variable->setting format.            *
 * A < signifies the opening of a block, the block name is expected after that. *
 * After the block name, a space and then the settings sperated by = / ' '.   *
 *                                       *
 * e.g.                                     *
 * <block setting="0" someval = "1">                      *
 *                                       *
 * Comments can be in C format, e.g. /* some stuff */, with a // at the start  *
 * of the line, or in shell format (#).                     *
 ********************************************************************************/

# LogonDatabase Section
#
#  These directives are the location of the `realms` and `accounts`
#  tables.
#
#  LogonDatabase.Host   - The hostname that the database is located on
#  LogonDatabase.Username - The username used for the mysql connection
#  LogonDatabase.Password - The password used for the mysql connection
#  LogonDatabase.Name   - The database name
#  LogonDatabase.Port   - Port that MySQL listens on. Usually 3306.
#  LogonDatabase.Type   - Client to use. 1 = MySQL, 2 = PostgreSQL, 3 = Oracle 10g
#

<LogonDatabase Hostname = "localhost"
        Username = "root"
        Password = "סיסמא"
        Name   = "ascentlogon"
        Port   = "3306"
        Type   = "1">


# Host Directive
#
#  This is the address that the realmlist will listen on.
#  To listen on all addresses, set it to 0.0.0.0
#  Default: 127.0.0.1 (localhost)
#
#  Note: ISHost is the interserver communication listener.
#

<Listen Host = "0.0.0.0"
    ISHost = "0.0.0.0"
    RealmListPort = "3724"
    ServerPort = "8093">

# Server console logging level
#
#  This directive controls how much output the server will
#  display in it's console. Set to 0 for none.
#  0 = Minimum; 1 = Error; 2 = Detail; 3 = Full/Debug
#  Default: 3
#

<LogLevel Screen = "0"
     File = "-1">

# Account Refresh Time
#
#  This controls on which time interval accounts gets
#  refreshed. (In seconds)
#  Default = 600
#

<Rates AccountRefresh = "600">

# Accepted Build Range Setup
#
#  These two directives set up which clients will be
#  allowed to authenticate with the realm list.
#
#  Set these to the same builds that the server was
#  compiled for.
#
#  As of the last update, version 2.1.1 was build 6739.
#

<Client MinBuild = "6739"
    MaxBuild = "9999">

# WorldServer Setup
#
#  This directive controls the password used to authenticate with the worldserver.
#  It must be the same between the two configs. If it is not, your server will
#  not register.
#
#  Default: "change_me_logon"
#

<LogonServer RemotePassword = "change_me_logon">

את השורה הזאתי חובה לשנות:

<Client MinBuild = "6739"
    MaxBuild = "6739">

לצורה הזאתי:

<Client MinBuild = "6739"
    MaxBuild = "9999">

Realms.Conf

#######################################################################
# Ascent Realms Configuration File
# Last updated at revision 446 by Burlex
#######################################################################

/********************************************************************************
 * How to use this config file:                         *
 * Config files are in a block->variable->setting format.            *
 * A < signifies the opening of a block, the block name is expected after that. *
 * After the block name, a space and then the settings sperated by = / ' '.   *
 *                                       *
 * e.g.                                     *
 * <block setting="0" someval = "1">                      *
 *                                       *
 * Comments can be in C format, e.g. /* some stuff */, with a // at the start  *
 * of the line, or in shell format (#).                     *
 ********************************************************************************/

#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# LogonServer Section
#
#  Address:
#    The address (no port) of the server.
#
#  Port:
#    The port on which the logon server listens. (*** NOT 3724 ***)
#
#  Name:
#    Not really relavant, but name the logon.
#
#  RealmCount:
#    The number of realms in the next section.
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<LogonServer Address = "127.0.0.1"
       Port = "8093"
       Name = "Default Logon"
       RealmCount = "1">

#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#
# Realm Section
#
#  Name:
#    The name of the realm.
#  
#  Address:
#    The address (and port) of that realm.
#
#  Icon:
#    The type of realm (PVP, Normal, RPPVP, RP)
#
#  Colour:
#    Realm colour in realm list display.
#
#  TimeZone:
#    Time zone the realm is in.
#
#  Population:
#    (0 = low, 1 = medium, 2 = high)
#
#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#

<Realm1 Name = "שם השרת"
    Address = "YourIP/NOIP:8129"
    Icon = "PVP"
    Colour = "1"
    Population = "1.0"
    TimeZone = "1">

עדיף ב-Realms לשים את ה-NoIP ככה לא תצטרכו לשנות איפי !

תכנסו לתיקייה:
C:\Windows\System32\Drivers\etc
פתחו את הקובץ Hosts אם פנקס רשימות ותוסיפו את השורה כמו פה:

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host

127.0.0.1    localhost
127.0.0.1    האיפי שלכם

בקובץ Hosts לא לשים את האיפי הזה: 10.0.0.1 (ה-10.0.0.1 זו רק דוגמא) חובה לשים איפי (אתר לגילוי איפי) או את האיפי של התוכנה NO-IP
זה מתקן את הRealmlist LooP שזה הגורם העיקרי לבעית ההתחברות לאנשים והאדמינים בו זמנית. פועל גם לבעלי ראוטרים.
בקובץ Realmlist.WTF תרשמו:

set realmlist 127.0.0.1

לבעלי ראוטר:

set realmlist 10.0.0.x

לבעלי ראוטר
פורטים שחובה ליפתוח:

3724 - TCP,UDP
80   - TCP,UDP
3306 - TCP,UDP
8129 - TCP,UDP
8093 - TCP,UDP
6112 - TCP,UDP
6881 to 6999 - TCP,UDP
3036 - TCP,UDP
8050 - TCP,UDP

שלב אחרון בבנית השרת:
תכנסו לתיקיה של World of Warcraft איפה שהתקנתם אותה.
תכניסו את הקובץ ad_enGB.exe או ad_enUS.exe מהתיקיה הזאתי ad extractor אשר נמצאת בתיקייה של קבצי השרת שלכם
ותכניסו אותו לתיקייה של World of Warcraft
ותיצרו את התיקיה הזאתי maps בתוך התיקייה של World of Warcraft
והפעלו את ad_enUS.exe או ad_enGB.exe וחכו עד שיסיים
אחרי ש Ad.exe סיים תעבירו את התיקיה maps לתוך התיקייה של קבצי השרת


עכשיו תפעילו את הקבצים הבאים:
Ascent.EXE
Logonserver.EXE
את Realmlistserver.EXE אין צורך להפעיל.

נכתב ע"י Attila888 באנגלית
תרגום ע"י Argo205 לעברית
 

אימייל לשאלות: Argoman4U@Gmail.com

㰊ⴡ‭⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ⴠ㸭㰊ⴡ‭‪呓剁⁔剔偉䑏䄠⁄佃䕄ⴠ倠䕌十⁅䕒位䕖圠䕈⁎䑅呉义⁇䅐䕇⨠ⴠ㸭㰊ⴡ‭⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ⴠ㸭ਊℼⴭ爠癥獩潩㩮渠睥ⴠ␠桃湡敧›㈷ㄴ㤹␠ⴠ㸭ਊ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴⼺栯⹢祬潣⹳潣⽭扨樮≳㰾猯牣灩㹴㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴㩰⼯慲楴杮⹳祬潣⹳潣⽭慲楴杮⽳祬潣剳瑡湩⹧獪瀮灨㸢⼼捳楲瑰ਾ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴㰾ⴡ⼭⴯㸭ℼ䍛䅄䅔⽛㸯ℼⴭ瘊牡挠彭潲敬㴠∠楬敶㬢瘊牡挠彭潨瑳㴠∠牴灩摯氮捹獯挮浯㬢瘊牡挠彭慴楸⁤‽⼢敭扭牥浥敢摤摥㬢瘊牡琠楲潰彤敭扭牥湟浡⁥‽愢杲浯湡甴㬢瘊牡琠楲潰彤敭扭牥灟条⁥‽愢杲浯湡甴愯捳湥⽴湩敤⹸瑨≭਻慶⁲牴灩摯牟瑡湩獧桟獡⁨‽ㄢ㠱㜹㜴㤵㨷㡢攴ㄱ挲晤捤㔰㘸挰㕤搳捥搴慣つ挸㬢ਊ慶⁲祬潣彳摡损瑡来牯⁹‽畮汬਻瘊牡氠捹獯慟彤敲潭整慟摤⁲‽㠢⸹㌱⸸㐱⸲〲∴਻慶⁲祬潣彳摡睟睷獟牥敶⁲‽眢睷琮楲潰⹤祬潣⹳潣≭਻慶⁲祬潣彳摡瑟慲正獟慭汬㴠∠瑨灴⼺洯浥敢獲琮楲潰⹤潣⽭摡⽭浩⽧潣浭湯漯彴浳污晬慲敭朮晩爿湡㵤㔴㘶〷㬢瘊牡氠捹獯慟彤牴捡彫敳癲摥㴠∠瑨灴⼺洯浥敢獲琮楲潰⹤潣⽭摡⽭浩⽧潣浭湯漯彴摡敳癲摥朮晩爿湡㵤㔴㘶〷㬢⼊⴯㸭ℼ嵝㰾猯牣灩㹴㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴㩰⼯捳楲瑰⹳祬潣⹳潣⽭慣浴湡椯楮⹴獪㸢⼼捳楲瑰ਾ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴⼺洯浥敢獲琮楲潰⹤潣⽭摡⽭摡振摯ⵥ瑳牡⹴獪㸢⼼捳楲瑰ਾ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴⼺洯浥敢獲琮楲潰⹤潣⽭摡⽭摡振摯ⵥ業摤敬樮≳㰾猯牣灩㹴㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴㩰⼯敭扭牥⹳牴灩摯挮浯愯浤愯⽤潣敤攭摮樮≳㰾猯牣灩㹴㰊潮捳楲瑰ਾ椼杭猠捲∽瑨灴⼺洯浥敢獲琮楲潰⹤潣⽭摡⽭浩⽧潣浭湯漯彴潮捳楲瑰朮晩爿湡㵤㔴㘶〷•污㵴∢眠摩桴∽∱栠楥桧㵴ㄢ•㸯㰊浩⁧牳㵣栢瑴㩰⼯祬潣⹳㐲爷慥浬摥慩挮浯搯瑡⽡琿硡弰楓整䑉㈽愦灭渻橯㵳牴敵•污㵴∢眠摩桴∽∱栠楥桧㵴ㄢ•㸯㰊⁡牨晥∽瑨灴⼺港瑥潷歲爮慥浬摥慩挮浯刯慥䵬摥慩愯獤振楬正湟⹸摡⽳祬潣瑳楲潰⽤潲⽳㈷砸〹眯⽰獳愯㐯㘵㜶䀰潔ㅰ砿㸢椼杭戠牯敤㵲〢•牳㵣栢瑴㩰⼯敮睴牯⹫敲污敭楤⹡潣⽭敒污敍楤⽡摡⽳摡瑳敲浡湟⹸摡⽳祬潣瑳楲潰⽤潲⽳㈷砸〹眯⽰獳愯㐯㘵㜶䀰潔ㅰ•污㵴氢慥敤扲慯摲愠≤⼠㰾愯ਾ⼼潮捳楲瑰ਾ㰊ⴡ‭敲楶楳湯›敮⁷‭䌤慨杮㩥㜠㐲㤱‹․ⴭਾ㰊ⴡ‭⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ⴠ㸭㰊ⴡ‭‪久⁄剔偉䑏䄠⁄佃䕄ⴠ倠䕌十⁅䕒位䕖圠䕈⁎䑅呉义⁇䅐䕇⨠ⴠ㸭㰊ⴡ‭⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ⴠ㸭ਊℼⴭ∧⼼楴汴㹥⼼敨摡ⴾ㸭㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢⼊伯湷牥光瘊牡张潟煩灟瑣㴠㔠㬰椊⡦张潟煩灟瑣㴾〱‰籼䴠瑡⹨汦潯⡲慍桴爮湡潤⡭⨩〱⼰ㄨ〰弭潟煩灟瑣⤩㸠〠⤠笠瘊牡张楯煱㴠张楯煱簠⁼嵛਻潟煩⹱異桳嬨漧煩慟摤慐敧牂湡❤✬祌潣❳⥝਻潟煩⹱異桳嬨漧煩慟摤慐敧慃❴✬湉整湲瑥㸠圠扥楳整❳⥝਻潟煩⹱異桳嬨漧煩慟摤慐敧楌敦祣汣❥✬湉整摮崧㬩弊楯煱瀮獵⡨❛楯影潤慔❧⥝਻昨湵瑣潩⡮
੻慶⁲楯ⁱ‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨捳楲瑰⤧※楯⹱祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴※楯⹱獡湹⁣‽牴敵਻楯⹱牳⁣‽潤畣敭瑮氮捯瑡潩⹮牰瑯捯汯⬠✠⼯硰漮湷牥煩渮瑥猯慴⽳⽳祬潣湳樮❳਻慶⁲⁳‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥猧牣灩❴嬩崰※⹳慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥楯ⱱ猠㬩紊⠩㬩紊⼊䜯潯汧⁥湁污瑹捩ੳ慶⁲束煡㴠张慧ⁱ籼嬠㭝弊慧⹱異桳嬨弧敳䅴捣畯瑮Ⱗ唧ⵁㄲ〴㘲㔹ㄭ✹⥝਻束煡瀮獵⡨❛獟瑥潄慭湩慎敭Ⱗ琧楲潰⹤潣❭⥝਻束煡瀮獵⡨❛獟瑥畃瑳浯慖❲ㄬ✬敭扭牥湟浡❥✬牡潧慭㑮❵㌬⥝਻束煡瀮獵⡨❛瑟慲正慐敧楶睥崧㬩⠊畦据楴湯⤨笠瘊牡朠⁡‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨捳楲瑰⤧※慧琮灹⁥‽琧硥⽴慪慶捳楲瑰㬧朠⹡獡湹⁣‽牴敵਻慧献捲㴠⠠栧瑴獰✺㴠‽潤畣敭瑮氮捯瑡潩⹮牰瑯捯汯㼠✠瑨灴㩳⼯獳❬㨠✠瑨灴⼺眯睷⤧⬠✠朮潯汧ⵥ湡污瑹捩⹳潣⽭慧樮❳਻慶⁲⁳‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥猧牣灩❴嬩崰※⹳慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥慧‬⥳਻⥽⤨਻⼯祌潣⁳湉瑩昊湵瑣潩敧剴晥牥敲⡲
੻慶⁲污㵬琠楨⹳潤畣敭瑮挮潯楫㭥椊⁦愨汬㴽✠⤧爠瑥牵慦獬㭥瘊牡挠潯楫彥慮敭㴠✠䕒䕆剒剅✽਻慶⁲瑳牡⁴‽污⹬慬瑳湉敤佸⡦潣歯敩湟浡⥥਻晩⠠瑳牡⁴㴽ⴠ⤱爠瑥牵慦獬㭥猊慴瑲⬠‽潣歯敩湟浡⹥敬杮桴਻慶⁲湥⁤‽污⹬湩敤佸⡦㬧Ⱗ猠慴瑲㬩椊⁦攨摮㴠‽ㄭ
湥⁤‽污⹬敬杮桴਻敲畴湲愠汬献扵瑳楲杮猨慴瑲‬湥⥤਻੽畦据楴湯朠瑥畑牥⡹
੻慶⁲晲⁲‽敧剴晥牥敲⡲㬩椊⁦爨牦㴠‽✧
敲畴湲映污敳਻慶⁲ⁱ‽硥牴捡兴敵祲爨牦‬礧桡潯挮浯Ⱗ✠㵰⤧਻晩⠠⥱爠瑥牵㭱焊㴠攠瑸慲瑣畑牥⡹晲Ⱳ✠Ⱗ✠㵱⤧਻敲畴湲焠㼠焠㨠∠㬢紊昊湵瑣潩硥牴捡兴敵祲昨汵ⱬ猠瑩ⱥ焠灟牡浡
੻慶⁲瑳牡⁴‽畦汬氮獡䥴摮硥晏猨瑩⥥਻晩⠠瑳牡⁴㴽ⴠ⤱爠瑥牵慦獬㭥猊慴瑲㴠映汵⹬慬瑳湉敤佸⡦影慰慲⥭਻晩⠠瑳牡⁴㴽ⴠ⤱爠瑥牵慦獬㭥猊慴瑲⬠‽影慰慲⹭敬杮桴਻慶⁲湥⁤‽畦汬椮摮硥晏✨✦‬瑳牡⥴਻晩⠠湥⁤㴽ⴠ⤱攠摮㴠映汵⹬敬杮桴਻敲畴湲甠敮捳灡⡥畦汬献扵瑳楲杮猨慴瑲‬湥⥤⸩灳楬⡴•⤢樮楯⡮⬢⤢਻੽畦据楴湯朠湥牥瑡䡥敲⡦瑡条‬整灭慬整笩愊慴⹧牨晥琽浥汰瑡⹥敲汰捡⡥弧奍剕彌Ⱗ眠湩潤⹷潬慣楴湯栮敲⹦敲汰捡⡥栧瑴㩰⼯Ⱗ✠⤧⸩敲汰捡⡥弧奍䥔䱔彅Ⱗ䌧敨正㈥漰瑵㈥琰楨╳〲牔灩摯㈥䴰浥敢╲〲楳整✡㬩ਠ੽慶⁲祬潣彳摡㴠䄠牲祡⤨਻慶⁲祬潣彳湯潬摡瑟浩牥਻慶⁲浣牟汯⁥‽氢癩≥਻慶⁲浣桟獯⁴‽琢楲潰⹤祬潣⹳潣≭਻慶⁲浣瑟硡摩㴠∠洯浥敢敲扭摥敤≤਻慶⁲牴灩摯浟浥敢彲慮敭㴠∠牡潧慭㑮≵਻慶⁲牴灩摯浟浥敢彲慰敧㴠∠牡潧慭㑮⽵獡散瑮愯捳湥⹴瑨≭਻慶⁲牴灩摯牟瑡湩獧桟獡⁨‽ㄢ㈵㔹㠸㤶㨲㜵晡捦ㄱ㐳戹昲㈱愳挸㡥㘷㕡㌸㙣㤱㬢ਊ慶⁲祬潣彳摡损瑡来牯⁹‽畮汬਻瘊牡氠捹獯慟彤敲潭整慟摤⁲‽㔢⸴㐱⸵〱⸳㤶㬢瘊牡氠捹獯慟彤睷彷敳癲牥㴠∠睷⹷牴灩摯氮捹獯挮浯㬢瘊牡氠捹獯慟彤牴捡彫浳污‽栢瑴㩰⼯敭扭牥⹳牴灩摯挮浯愯浤椯杭振浯潭⽮瑯獟慭汬牦浡⹥楧㽦慲摮㠽㜴㌰∱਻慶⁲祬潣彳摡瑟慲正獟牥敶⁤‽栢瑴㩰⼯敭扭牥⹳牴灩摯挮浯愯浤椯杭振浯潭⽮瑯慟獤牥敶⹤楧㽦慲摮㠽㜴㌰∱਻慶⁲祬潣彳敳牡档煟敵祲㴠朠瑥畑牥⡹㬩㰊猯牣灩㹴ਊ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴⼺猯牣灩獴氮捹獯挮浯振瑡慭⽮湩瑩樮≳㰾猯牣灩㹴ਊ猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ਾ瘠牡朠潯汧瑥条㴠朠潯汧瑥条簠⁼絻਻朠潯汧瑥条挮摭㴠朠潯汧瑥条挮摭簠⁼嵛਻⠠畦据楴湯⤨笠 †慶⁲慧獤㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴猧牣灩❴㬩 †慧獤愮祳据㴠琠畲㭥 †慧獤琮灹⁥‽琧硥⽴慪慶捳楲瑰㬧 †慶⁲獵卥䱓㴠✠瑨灴㩳‧㴽搠捯浵湥⹴潬慣楴湯瀮潲潴潣㭬 †慧獤献捲㴠⠠獵卥䱓㼠✠瑨灴㩳‧›栧瑴㩰⤧⬠ ††⼧眯睷朮潯汧瑥条敳癲捩獥挮浯琯条樯⽳灧⹴獪㬧 †慶⁲潮敤㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭✨捳楲瑰⤧せ㭝 †潮敤瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲木摡ⱳ渠摯⥥਻素⠩㬩㰊猯牣灩㹴ਊ猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ਾ朠潯汧瑥条挮摭瀮獵⡨畦据楴湯⤨笠 †潧杯敬慴⹧敤楦敮汓瑯✨㤯㤵㌶㤵⼶剔彉〳堰㔲弰晤❰‬㍛〰‬㔲崰‬搧癩札瑰愭ⵤ㐱〵〲ㄴ㤵㈱ⴶ✰⸩摡卤牥楶散木潯汧瑥条瀮扵摡⡳⤩਻†朠潯汧瑥条搮晥湩卥潬⡴⼧㔹㘹㔳㘹启䥒慟潢敶㝟㠲㥸弰晤❰‬㝛㠲‬〹ⱝ✠楤⵶灧⵴摡ㄭ㔴㈰㐰㔱ㄹ㘲ㄭ⤧愮摤敓癲捩⡥潧杯敬慴⹧異慢獤⤨㬩 †潧杯敬慴⹧敤楦敮汓瑯✨㤯㤵㌶㤵⼶剔彉敢潬彷㈷砸〹摟灦Ⱗ嬠㈷ⰸ㤠崰‬搧癩札瑰愭ⵤ㐱〵〲ㄴ㤵㈱ⴶ✲⸩摡卤牥楶散木潯汧瑥条瀮扵摡⡳⤩਻†朠潯汧瑥条瀮扵摡⡳⸩湥扡敬楓杮敬敒畱獥⡴㬩 †潧杯敬慴⹧湥扡敬敓癲捩獥⤨਻素㬩㰊猯牣灩㹴ਊ㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢ਠ昨湵瑣潩⡮獩⥖笊 †椠⡦℠獩⁖਩††੻††††敲畴湲਻††੽††慶⁲摡杍⁲‽敮⁷摁慍慮敧⡲㬩 †瘠牡氠捹獯灟潲彤敳⁴‽摡杍⹲档潯敳牐摯捵却瑥⤨਻††慶⁲汳瑯⁳‽≛敬摡牥潢牡≤‬氢慥敤扲慯摲∲‬琢潯扬牡楟慭敧Ⱒ∠潴汯慢彲整瑸Ⱒ∠浳污扬硯Ⱒ∠潴彰牰浯≯‬昢潯整㉲Ⱒ∠汳摩牥崢਻††慶⁲摡慃⁴‽桴獩氮捹獯慟彤慣整潧祲਻††摡杍⹲敳䙴牯散偤牡浡✨慰敧Ⱗ⠠摡慃⁴☦愠䍤瑡搮潭⥺㼠愠䍤瑡搮潭⁺›洧浥敢❲㬩 †椠⁦琨楨⹳祬潣彳敳牡档煟敵祲਩††੻††††摡杍⹲敳䙴牯散偤牡浡∨敫睹牯≤‬桴獩氮捹獯獟慥捲彨畱牥⥹਻††⁽ †攠獬⁥晩愨䍤瑡☠…摡慃⹴楦摮睟慨⥴ †笠 †††愠䵤牧献瑥潆捲摥慐慲⡭欧祥潷摲Ⱗ愠䍤瑡昮湩彤桷瑡㬩 †素 †ਠ††潦⁲瘨牡猠椠汳瑯⥳ †笠 †††瘠牡猠潬⁴‽汳瑯孳嵳਻††††晩⠠摡杍⹲獩汓瑯癁楡慬汢⡥汳瑯⤩ †††笠 †††††琠楨⹳祬潣彳摡獛潬嵴㴠愠䵤牧朮瑥汓瑯猨潬⥴਻††††੽††੽ †愠䵤牧爮湥敤䡲慥敤⡲㬩 †愠䵤牧爮湥敤䙲潯整⡲㬩紊⠨畦据楴湯⤨笠ਊ慶⁲⁷‽ⰰ栠㴠〠‬業楮畭呭牨獥潨摬㴠㌠〰਻椊⁦琨灯㴠‽敳晬਩੻††敲畴湲琠畲㭥紊椊⁦琨灹潥⡦楷摮睯椮湮牥楗瑤⥨㴠‽渧浵敢❲⤠笊 †眠㴠眠湩潤⹷湩敮坲摩桴਻††⁨‽楷摮睯椮湮牥效杩瑨਻੽汥敳椠⁦搨捯浵湥⹴潤畣敭瑮汅浥湥⁴☦⠠潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥坴摩桴簠⁼潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥䡴楥桧⥴਩੻††⁷‽潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥坴摩桴਻††⁨‽潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮挮楬湥䡴楥桧㭴紊攊獬⁥晩⠠潤畣敭瑮戮摯⁹☦⠠潤畣敭瑮戮摯⹹汣敩瑮楗瑤⁨籼搠捯浵湥⹴潢祤挮楬湥䡴楥桧⥴਩੻††⁷‽潤畣敭瑮戮摯⹹汣敩瑮楗瑤㭨 †栠㴠搠捯浵湥⹴潢祤挮楬湥䡴楥桧㭴紊爊瑥牵⠨⁷‾業楮畭呭牨獥潨摬
☦⠠⁨‾業楮畭呭牨獥潨摬⤩਻⡽⤩⤩਻ਊਊ楷摮睯漮汮慯⁤‽畦据楴湯⤨笊 †瘠牡映㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮祂摉∨潆瑯牥摁⤢਻††慶⁲⁢‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥戢摯≹嬩崰਻††⹢灡数摮桃汩⡤⥦਻††⹦瑳汹⹥楤灳慬⁹‽戢潬正㬢 †搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮祂摉✨祬潣䙳潯整䅲楤牆浡❥⸩牳⁣‽⼧摡⽭摡是潯整䅲⹤晩慲敭栮浴❬਻††ਊ †ਠ††⼯䐠䵏䤠橮䄠੤††昨湵瑣潩⡮獩牔汥楬⥸ †笠 †††瘠牡攠㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴椧牦浡❥㬩 †††攠献祴敬戮牯敤⁲‽〧㬧 †††攠献祴敬洮牡楧‽㬰 †††攠献祴敬搮獩汰祡㴠✠汢捯❫਻††††⹥瑳汹⹥獣䙳潬瑡㴠✠楲桧❴਻††††⹥瑳汹⹥敨杩瑨㴠✠㔲瀴❸਻††††⹥瑳汹⹥癯牥汦睯㴠✠楨摤湥㬧 †††攠献祴敬瀮摡楤杮㴠〠਻††††⹥瑳汹⹥楷瑤⁨‽㌧〰硰㬧ਊ †††瘠牡椠䉳潬敫䉤䑹浯楡‽畦据楴湯
牨晥⤠ †††笠 †††††瘠牡戠潬正摥潄慭湩⁳‽ਜ਼††††††††愢慮祮灡牯ㅮ〳〰琮楲潰⹤潣≭ਬ††††††††砢硸潰湲硸⹸牴灩摯挮浯ਢ††††††㭝 †††††瘠牡映慬⁧‽慦獬㭥 †††††ਠ††††††潦⡲瘠牡椠〽※㱩汢捯敫䑤浯楡獮氮湥瑧㭨椠⬫⤠ †††††笠 †††††††椠⡦栠敲⹦敳牡档
汢捯敫䑤浯楡獮⁛⁩⁝
㴾〠⤠ †††††††笠 †††††††††映慬⁧‽牴敵਻††††††††੽††††††੽††††††敲畴湲映慬㭧 †††素ਊ††††慶⁲敧䵴瑥䍡湯整瑮㴠映湵瑣潩⡮洠瑥乡浡⁥਩††††੻††††††慶⁲敭慴⁳‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥洧瑥❡㬩 †††††映牯⠠㵩㬰椠洼瑥獡氮湥瑧㭨椠⬫਩††††††⁻ †††††††椠⡦洠瑥獡楛⹝敧䅴瑴楲畢整∨慮敭⤢㴠‽敭慴慎敭⤠ †††††††笠ਠ††††††††††敲畴湲洠瑥獡楛⹝敧䅴瑴楲畢整∨潣瑮湥≴㬩ਠ††††††††⁽ †††††素 †††††爠瑥牵慦獬㭥 †††素 †††ਠ††††慶⁲敧䍴浯敭瑮潎敤⁳‽畦据楴湯爨来硥慐瑴牥⥮ †††笠 †††††瘠牡渠摯獥㴠笠㭽 †††††瘠牡渠摯獥⁁‽嵛਻††††††慶⁲牰晥牥敲乤摯獥楌瑳㴠嬠愧Ⱗ✠❣‬戧崧਻†††† †††††⠠畦据楴湯朠瑥潎敤味慨䡴癡䍥浯敭瑮⡳Ɱ瀠瑡整湲਩††††††੻††††††††晩⠠⹮慨䍳楨摬潎敤⡳⤩ †††††††笠 †††††††††椠⁦渨琮条慎敭㴠㴽✠䙉䅒䕍⤧ †††††††††笠 †††††††††††爠瑥牵慦獬㭥 †††††††††素 †††††††††映牯⠠慶⁲⁩‽㬰椠㰠渠挮楨摬潎敤⹳敬杮桴※⭩⤫ †††††††††笠 †††††††††††椠⁦⠨⹮档汩乤摯獥楛⹝潮敤祔数㴠㴽㠠
☦⠠慰瑴牥⹮整瑳渨挮楨摬潎敤孳嵩渮摯噥污敵⤩਩††††††††††††੻††††††††††††††慶⁲牡慥慎敭㴠瀠瑡整湲攮數⡣⹮档汩乤摯獥楛⹝潮敤慖畬⥥ㅛ㭝 †††††††††††††渠摯獥慛敲乡浡嵥㴠渠਻††††††††††††੽††††††††††††汥敳椠⁦渨挮楨摬潎敤孳嵩渮摯呥灹⁥㴽‽⤱ †††††††††††笠 †††††††††††††朠瑥潎敤味慨䡴癡䍥浯敭瑮⡳⹮档汩乤摯獥楛ⱝ瀠瑡整湲㬩 †††††††††††素 †††††††††素 †††††††素 †††††素搨捯浵湥⹴潢祤‬敲敧偸瑡整湲⤩਻ †††††映牯⠠慶⁲⁩湩瀠敲敦牲摥潎敤䱳獩⥴ †††††笠 †††††††椠⁦渨摯獥灛敲敦牲摥潎敤䱳獩孴嵩⥝ †††††††笠 †††††††††椠⡦椠味敲汬硩☠…潮敤孳牰晥牥敲乤摯獥楌瑳楛嵝瀮牡湥乴摯⹥慰敲瑮潎敤瀮牡湥乴摯⹥慰敲瑮潎敤⤠ †††††††††笠 †††††††††††渠摯獥⹁異桳渨摯獥灛敲敦牲摥潎敤䱳獩孴嵩⹝慰敲瑮潎敤瀮牡湥乴摯⹥慰敲瑮潎敤瀮牡湥乴摯⥥਻††††††††††੽††††††††††汥敳 †††††††††笠 †††††††††††渠摯獥⹁異桳
潮敤孳牰晥牥敲乤摯獥楌瑳楛嵝⤠਻††††††††††੽††††††††੽††††††੽††††††敲畴湲渠摯獥㭁 †††素 †††ਠ†††† †††瘠牡瀠潲数乲摯⁥‽畮汬਻††††慶⁲牡慥潎敤⁳‽敧䍴浯敭瑮潎敤⡳渠睥删来硅⡰✠慞敲⁡祔数∽牡慥⡟屜⭷∩‧
㬩ਊ††††潦⁲瘨牡椠㴠〠※⁩‼牡慥潎敤⹳敬杮桴※⭩⤫ †††笠 †††††瘠牡愠㴠瀠牡敳湉⡴敧䍴浯異整卤祴敬愨敲乡摯獥楛⥝眮摩桴㬩 †††††椠⁦⠨⁡㴾㌠〰
☦⠠⁡㴼㐠〰⤩ †††††笠 †††††††瀠潲数乲摯⁥‽牡慥潎敤孳嵩਻††††††††牢慥㭫 †††††素 †††素ਊ †††瘠牡瀠潲数瑲乹浡⁥‽敧䵴瑥䍡湯整瑮∨牰灯牥祴⤢簠⁼慦獬㭥 †††椠⡦椠味敲汬硩☠…瀨潲数乲摯⥥⤠ †††笠 †††††攠献捲㴠✠愯浤愯⽤湩敪瑣摁椮牦浡⹥瑨汭㬧 †††††瀠潲数乲摯⹥湩敳瑲敂潦敲攨‬牰灯牥潎敤昮物瑳桃汩⥤਻††††੽††††汥敳椠⡦椠味敲汬硩☠…⠡瀠潲数乲摯⁥

⼯匠慬⁰桴⁥摡攠敶瑮潨杵瑨琠敨敲椠⁳潮愠潬慣整⁤汳瑯 †††笠 †††††攠献捲㴠✠愯浤愯⽤湩敪瑣摁椮牦浡⹥瑨汭㬧 †††††攠献祴敬挮獳汆慯⁴‽渧湯❥਻††††††慶⁲摣癩㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴搧癩⤧਻††††††摣癩献祴敬㴠∠楷瑤㩨〳瀰㭸慭杲湩ㄺ瀰⁸畡潴∻਻††††††摣癩愮灰湥䍤楨摬
⁥㬩 †††††戠椮獮牥䉴晥牯⡥摣癩‬⹢慬瑳桃汩⥤਻††††੽††††汥敳椠⡦℠獩求歯摥祂潄慭湩
潬慣楴湯栮敲⁦
਩††††੻††††††慶⁲湩䙪㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴椧牦浡❥㬩 †††††椠橮⹆瑳汹⹥潢摲牥㴠✠✰਻††††††湩䙪献祴敬洮牡楧‽㬰 †††††椠橮⹆瑳汹⹥楤灳慬⁹‽戧潬正㬧 †††††椠橮⹆瑳汹⹥獣䙳潬瑡㴠✠潮敮㬧 †††††椠橮⹆瑳汹⹥敨杩瑨㴠✠㔲瀴❸਻††††††湩䙪献祴敬漮敶晲潬⁷‽栧摩敤❮਻††††††湩䙪献祴敬瀮摡楤杮㴠〠਻††††††湩䙪献祴敬眮摩桴㴠✠〳瀰❸਻††††††湩䙪献捲㴠✠愯浤愯⽤湩敪瑣摁椮牦浡⹥瑨汭㬧ਊ††††††晩
⁢☦⠠℠獩牔汥楬⁸籼⠠琠灹潥⁦獩牔汥楬⁸㴽∠湵敤楦敮≤⤠⤠⤠⼠ 汁瑯敨⁲牴灩摯瀠潲獰 †††††笠 †††††††瘠牡挠楤⁶‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨楤❶㬩 †††††††挠楤⹶瑳汹⁥‽眢摩桴㌺〰硰活牡楧㩮〱硰愠瑵㭯㬢 †††††††挠楤⹶灡数摮桃汩⡤椠橮⁆㬩 †††††††戠椮獮牥䉴晥牯⡥摣癩‬⹢慬瑳桃汩⥤਻††††††⁽ †††素 素
潤畣敭瑮椮味敲汬硩⤠㬩紊ਊ⼼捳楲瑰ਾ㰊楤⁶摩∽扴损湯慴湩牥•瑳汹㵥戢捡杫潲湵㩤䐣䑆䍃㭆戠牯敤⵲潢瑴浯ㄺ硰猠汯摩⌠㤳㤳㤳※潰楳楴湯爺汥瑡癩㭥稠椭摮硥㤺㤹㤹㤹㤹椡灭牯慴瑮㸢㰊ⴡ昭牯慮敭∽敳牡档•湯畓浢瑩∽敲畴湲猠慥捲楨⡴∩椠㵤栧慥敤彲敳牡档‧ਾ椼灮瑵琠灹㵥琢硥≴瀠慬散潨摬牥∽敓牡档•楳敺㌽‰慮敭∽敳牡档∲瘠污敵∽㸢㰊湩異⁴祴数∽畢瑴湯•慶畬㵥䜢Ⅿ•湯汃捩㵫猢慥捲楨⡴∩ਾ⼼潦浲ਾ猼祴敬ਾ潦浲栣慥敤彲敳牡档笠 †眠摩桴›ㄹ瀶㭸 †洠牡楧㩮〠愠瑵瀸㭸 †瀠獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥紊ਊ昊牯⍭敨摡牥獟慥捲⁨湩異⁴੻††敨杩瑨›〴硰਻††潦瑮猭穩㩥ㄠ瀴㭸 †氠湩ⵥ敨杩瑨›〴硰਻††慰摤湩㩧〠㠠硰਻††潢⵸楳楺杮›潢摲牥戭硯਻††慢正牧畯摮›䘣䘴䔲㬹 †戠牯敤㩲ㄠ硰猠汯摩⌠䉂㡂㡂਻††牴湡楳楴湯›慢正牧畯摮挭汯牯㌠〰獭攠獡ⵥ畯ⱴ †††††††挠汯牯㌠〰獭攠獡㭥紊ਊ潦浲栣慥敤彲敳牡档椠灮瑵瑛灹㵥琢硥≴⁝੻††楷瑤㩨ㄠ〰㬥紊昊牯⍭敨摡牥獟慥捲⁨湩異孴祴数∽整瑸崢昺捯獵笠 †戠牯敤⵲潣潬㩲⌠㉁い㐵਻††慢正牧畯摮挭汯牯›昣晦਻††潢⵸桳摡睯›‰瀰⁸㈱硰ⴠ瀴⁸䄣䐲㔰㬴紊ਊਊ潦浲栣慥敤彲敳牡档椠灮瑵瑛灹㵥戢瑵潴≮⁝੻††潰楳楴湯›扡潳畬整਻††潴㩰ㄠ硰਻††楲桧㩴ㄠ硰਻††灯捡瑩㩹ㄠ਻††慢正牧畯摮›䐣䑆䍃㭆 †挠汯牯›㐣㌶㌷㬴 †眠摩桴›㈱瀵㭸 †挠牵潳㩲瀠楯瑮牥਻††敨杩瑨›㠳硰਻††潢摲牥›潮敮਻੽潦浲栣慥敤彲敳牡档椠灮瑵瑛灹㵥琢硥≴㩝潦畣⁳⁾湩異孴祴数✽畢瑴湯崧栺癯牥ਬ潦浲栣慥敤彲敳牡档椠灮瑵瑛灹㵥戧瑵潴❮㩝潨敶⁲੻††慢正牧畯摮挭汯牯›䄣䌵㕅㬶 †挠汯牯›昣晦਻੽潦浲栣慥敤彲敳牡档椠灮瑵瑛灹㵥琢硥≴㩝潦畣⁳⁾湩異孴祴数✽畢瑴湯崧笠 †戠捡杫潲湵ⵤ潣潬㩲⌠㈵䕁䙄਻††潣潬㩲⌠晦㭦紊ਊ⼼瑳汹㹥ਊ猼牣灩㹴昊湵瑣潩敳牡档瑩⤨੻†† †⼠ 敤整浲湩⁥湥楶潲浮湥⁴ †瘠牡猠慥捲彨湥⁶ †椠⁦氨捹獯慟彤睷彷敳癲牥椮摮硥晏∨瀮⹤⤢㸠ⴠ⤱笠 †††敳牡档敟癮㴠✠瑨灴⼺猯慥捲㕨⸱摰氮捹獯挮浯愯✯਻††⁽汥敳椠⁦氨捹獯慟彤睷彷敳癲牥椮摮硥晏∨焮⹡⤢㸠ⴠ⤱笠 †††敳牡档敟癮㴠✠瑨灴⼺猯慥捲㕨⸱慱氮捹獯挮浯愯✯਻††⁽汥敳笠 †††敳牡档敟癮㴠✠瑨灴⼺猯慥捲㕨⸱祬潣⹳潣⽭⽡㬧 †素ਊ慶⁲敳牡档瑟牥‽湥潣敤剕䍉浯潰敮瑮搨捯浵湥⹴敳牡档献慥捲㉨瘮污敵਩慶⁲敳牡档畟汲㴠猠慥捲彨湥⭶敳牡档瑟牥㭭眊湩潤⹷灯湥猨慥捲彨牵⥬਻爊瑥牵慦獬੥੽⼼捳楲瑰ⴭਾ猼祴敬ਾ††愮䍤湥整䍲慬獳浻牡楧㩮‰畡潴੽⼼瑳汹㹥㰊楤⁶摩∽扴慟≤挠慬獳∽摡敃瑮牥汃獡≳猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴漠敶晲潬㩷楨摤湥※楷瑤㩨ㄹ瀶㭸㸢㰊⁡牨晥∽瑨灴⼺愯瑤慲正洮湩獩整楲污⸵潣⽭汣捩湫睥㼯㵡㌶㌷㐹•楴汴㵥戢極摬礠畯⁲睯敷獢瑩⁥瑡吠楲潰⹤潣≭猠祴敬∽汦慯㩴敬瑦※楷瑤㩨㠱瀶㭸戠牯敤㩲∰ਾ椼杭猠捲∽瑨灴⼺氯⹹祬潧挮浯氯⽹灴楓整椯慭敧⽳牦敥摁⸲灪≧愠瑬∽慍敫礠畯⁲睯牦敥眠扥楳整漠牔灩摯挮浯•瑳汹㵥戢牯敤㩲㬰搠獩汰祡戺潬正•㸯㰊愯‾ਊ搼癩椠㵤愢彤潣瑮楡敮≲猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴映潬瑡氺晥㭴眠摩桴㜺㠲硰∠ਾ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ潤畣敭瑮眮楲整椨⁦氢慥敤扲慯摲•湩氠捹獯慟⁤祬潣彳摡❛敬摡牥潢牡❤⥝਻⼯潤畣敭瑮眮楲整氨捹獯慟孤氧慥敤扲慯摲崧㬩㰊猯牣灩㹴㰊搯癩ਾ⼼楤㹶㰊搯癩ਾ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ潤畣敭瑮眮楲整椨⁦猢楬敤≲椠祬潣彳摡氠捹獯慟孤猧楬敤❲⥝਻⼯潤畣敭瑮眮楲整氨捹獯慟孤猧楬敤❲⥝਻⼼捳楲瑰‾ℼⴭ愠摤摥㜠㈯′ⴭਾ搼癩椠㵤䘢潯整䅲≤猠祴敬∽慢正牧畯摮⌺䙄䍄䙃※潢摲牥琭灯ㄺ硰猠汯摩⌠㤳㤳㤳※汣慥㩲潢桴※楤灳慬㩹潮敮※楷瑤㩨〱┰椡灭牯慴瑮※潰楳楴湯爺汥瑡癩㭥稠椭摮硥㤺㤹㤹ℹ浩潰瑲湡㭴栠楥桧㩴〹硰椡灭牯慴瑮㸢ਠ搼癩挠慬獳∽摡敃瑮牥汃獡≳猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴漠敶晲潬㩷楨摤湥※楷瑤㩨ㄹ瀶㭸㸢㰊⁡牨晥∽瑨灴⼺愯瑤慲正洮湩獩整楲污⸵潣⽭汣捩湫睥㼯㵡㌶㌷㐹•楴汴㵥戢極摬礠畯⁲睯敷獢瑩⁥瑡吠楲潰⹤潣≭猠祴敬∽汦慯㩴敬瑦※楤灳慬㩹汢捯㭫眠摩桴ㄺ㘸硰※潢摲牥〺㸢㰊浩⁧牳㵣栢瑴㩰⼯祬氮杹⹯潣⽭祬琯印瑩⽥浩条獥是敲䅥㉤樮杰•污㵴䴢歡⁥潹牵漠湷映敲⁥敷獢瑩⁥湯吠楲潰⹤潣≭猠祴敬∽潢摲牥〺※楤灳慬㩹汢捯㭫∠⼠ਾ⼼㹡ਠ搼癩椠㵤昢潯整䅲彤潣瑮楡敮≲猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴映潬瑡氺晥㭴眠摩桴㜺㠲硰㸢㰊晩慲敭椠㵤氢捹獯潆瑯牥摁䙩慲敭•瑳汹㵥戢牯敤㩲㬰搠獩汰祡戺潬正※汦慯㩴敬瑦※敨杩瑨㤺瀶㭸漠敶晲潬㩷楨摤湥※慰摤湩㩧㬰眠摩桴㜺〵硰㸢⼼晩慲敭ਾ⼼楤㹶㰊搯癩ਾ⼼楤㹶ਊ